PROJEKTY I REALIZACJE

Ważniejsze projekty i realizacje naszej firmy w odwrotnej kolejności chronologicznej (lata 2018-1988):


 ●  projekty jednorodzinnych budynków mieszkalnych w Otwocku, Warszawie, Józefowie, Celestynowie, Starej Miłosnej
>> zdjęcia ●  Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne z garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą w Otwocku, ul. Lecha /2016-2017/
 Inwestor: Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Otwock, ul. Andriollego 54
 Projekty wielobranżowe wraz z nadzorem autorskim
 budynek nr 1 - powierzchnia całkowita - 3111,01 m2, kubatura - 9473,01 m3
 budynek nr 2 - powierzchnia całkowita - 3291,68 m2, kubatura - 10048,19 m3  
>> zdjęcia
 ●  Hala magazynowa z częścią biurowo-socjalną i drukarnią w Człekówce /2015-2016/
 Inwestor: NC Koperty
 Projekt wielobranżowy
 powierzchnia całkowita - 1290,49 m2, kubatura - 12 704,4 m3
>> zdjęcia

 ●  Budynek usługowo-handlowy, salon samochodowy i serwis. 3. etap w Józefowie /2014/
Inwestor: prywatny
Projekt wielobranżowy
powierzchnia całkowita - ok. 2051 m2, kubatura - 11121 m3

 ●  projekty aranżacji wnętrz budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej w  Otwocku, Józefowie, Błoniu, Warszawie
 >> zdjęcia

●  Budynek wielorodzinny w Otwocku, ul. Skłodowskiej 21 /2014/
    Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa, Otwock, ul. Skłodowskiej 21
    Projekt budowlany termomodernizacji i kolorystyki oraz modernizacji instalacji centralnego   ogrzewania


●  Budynek wielorodzinny w Otwocku, ul. Krucza 4 /2014/
Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa, Otwock, ul. Krucza 4
Projekt budowlany termomodernizacji i kolorystyki
>> zdjęcia
 ●  Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym, ul. Danuty /2014-2015/
Inwestor: Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Otwock, ul. Andriollego 54
Projekt wielobranżowy wraz z nadzorem autorskim
powierzchnia całkowita - 3001,84 m2, kubatura - 8462,9 m3

>> zdjęcia
●  Budynek wielorodzinny w Otwocku, ul. Hoża 5 /2013/
Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa, Otwock, ul. Hoża 5
Projekt budowlany termomodernizacji i kolorystyki
>> zdjęcia
●  Budynek wielorodzinny w Otwocku, ul. Krucza 5 /2013/
Inwestor: Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Otwock, ul. Andriollego 54
Projekt budowlany termomodernizacji i kolorystyki
>> zdjęcia


●  10 budynków wielorodzinnych w Otwocku, ul. Lecha 1-10 /2012/
    Inwestor: Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Andriollego 54
    Projekty budowlane termorenowacji i kolorystyki >> zdjęcia


●  Budynek usługowo-handlowy, salon samochodowy i serwis, 2. etap w Józefowie /2011/
    Inwestor: prywatny
    Projekt wielobranżowy
    powierzchnia całkowita - ok. 1700 m2, kubatura - 7014,7 m3


●  Budynek wielorodzinny w Otwocku, ul. Andriollego 58 /2011/
    Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa, Otwock, ul. Andriollego 58
    Projekt budowlany termorenowacji i kolorystyki >> zdjęcia


●  Magazyn owoców i warzyw z zapleczem socjalno-obsługowym na terenie Warszawskiego    Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach /2011/
    Inwestor: "TARG-BAN" Sp. z o.o., Warszawa
    Projekt wielobranżowy

    powierzchnia całkowita - 1778,4 m2, kubatura - 19313 m3


●  Budynek wielorodzinny w Otwocku, ul. Batorego 34B /2010/
    Inwestor: Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Otwock, ul. Andriollego 54

    Projekt budowlany termorenowacji i kolorystyki


●  Budynek mieszkalny wielorodzinny z dwoma garażami podziemnymi w Wołominie, ul. Sasina /2010/
    Inwestor: EMTEL Polska Sp. z o.o., Warszawa
    Projekt wielobranżowy
    powierzchnia całkowita - 9701,7 m2, kubatura - 30215,9 m3


●  Zakład Regeneracji Opakowań Wielkogabarytowych z zapleczem socjalno-biurowym w Pilawie /2010/
    Inwestor: IBCS Sp. jawna Trzaskowski, Otwock
    Projekt wielobranżowy
    powierzchnia całkowita - 987,2 m2, kubatura - 6103,7 m3


●  Budynki wielorodzinne w Otwocku, ul. Filipowicza 5, ul. Filipowicza 7 /2009/
    Inwestor: Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Otwock, ul. Andriollego 54
    Projekt budowlane termorenowacji i kolorystyki


 ●  Hurtownia owoców i warzyw - dojrzewalnia bananów w Płochocinie,
    ul. Poznańska 630 /2008-2011/
    Inwestor: "TARG-BAN" Sp. z o.o., Warszawa

    Projekt wielobranżowy
    powierzchnia całkowita - 1808 m2, kubatura - 12003,1 m
    >> zdjęcia●  Hala przechowalni owoców i warzyw w Pińczowie, ul. Przemysłowa 6 /2008/
    Inwestor: Przetwórstwo Owoców i Warzyw "GOMAR" Irena Górniak, Lipsko
    Projekt wielobranżowy
    powierzchnia całkowita - 3130 m2, kubatura - 24260 m3


●  Budynki wielorodzinne w Otwocku, ul. Matejki 9, Batorego 34 /2008/
    Inwestor: Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Otwock

    Projekty budowlane termorenowacji i kolorystyki


●  Hala handlu owoców i warzyw w Broniszach, ul. Poznańska 98 /2007/
    Inwestor: Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A., Bronisze
    Projekt wielobranżowy

    powierzchnia całkowita - 6143,3 m2, kubatura - 44657 m3 ●  Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Otwocku, ul. Sportowa /2006-7/
    Inwestor: "Domus Development" Sp. z o.o. Sp. kom., Warszawa

    Projekt wielobranżowy
    powierzchnia całkowita - 2630 m2, kubatura - 7787 m

    >> zdjęcia

 ●  Hala przechowalni owoców w Broniszach, ul. Poznańska 98 /2006-7/
     Inwestor: "TARG-BAN", Warszawa

     Projekt wielobranzowy
     powierzchnia całkowita - 2400 m2, kubatura - 16553 m3

     >> zdjęcia●  Hala sortowni odzieży używanej w Brzezinach 29, Halinów /2006/
    Inwestor: "Texland" s.c.
    Projekt architektoniczno-konstrukcyjny

    powierzchnia całkowita - 1446,7 m2, kubatura - 6869 m3 ●  Budynek mieszkalno-usługowy w Otwocku, ul. Andriollego /2006/
    Inwestor: "Novum" Sp. z o.o.    

    Projekt wielobranżowy wraz z nadzorem
    powierzchnia całkowita - 4274,4 m2, kubatura - 14426,82 m

   >> zdjęcia●  Budynek mieszkalny siedliska, stajnia z ujeżdżalnią dla koni i garażami /2006/
    Inwestor: prywatny
    Projekt wielobranżowy
    powierzchnia całkowita budynku mieszkalnego - 586,6 m2, kubatura - 1349,18 m3

    powierzchnia całkowita stajni z ujeżdżalnią - 1755,6 m2, kubatura - 6925,8 m3


●  Przechowalnia owoców i warzyw w Pińczowie, ul. Przemysłowa 6 /2006/
    Inwestor: "Gomar" - Irena Górniak
    Projekt wielobranżowy adaptacji istniejącego magazynu

    powierzchnia całkowita - 3005,3 m2, kubatura - 24260 m3


●  Teren osiedli SM w Tomaszowie Lubelskim /2005/
    Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tomaszowie Lubelskim

    Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenów osiedli


● Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 28 /2005/
    Inwestor: Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, Chełmska 6/8
    Inwentaryzacja wielobranżowa
    (z architektem Tomaszem Soczyńskim i Maciejem Soczyńskim)

    powierzchnia całkowita - 4794 m2, kubatura - 15521 m3 ●  Budynek salonu samochodowego i serwisu w Józefowie ul. Piłsudskiego /2005/
    Inwestor: osoba prywatna

    Projekt wielobranżowy
    powierzchnia całkowita - 1184 m2, kubatura - 5328 m

    >> zdjęcia●  Osiedle budynków mieszkalnych, wielorodzinnych (czterech) w Otwocku, ul. Warszawska /2004-2005/
    Inwestor: osoby prywatne
    Projekt wielobranżowy wraz z nadzorem

    powierzchnia całkowita - 3188,8 m2, kubatura - 8407 m3


●  Budynek hali sortowniczo-przechowalniczej z częścią biurowo-socjalną we wsi Grobice, gmina Chynów /2004-2005/
    Inwestor: "Polex" Sp. z o.o., Chynów, Grobice 109
    Projekt wielobranżowy

    powierzchnia całkowita - 7370 m2, kubatura - 62645 m3


●  Osiedle budynków wielorodzinnych (sześć) w Józefowie, ul. Piłsudskiego 10 /2004/
    Inwestor: Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Otwock, ul. Andriollego 54

    Projekty budowlane termorenowacji i kolorystyki wraz z nadzorem


●  Budynek usługowo-biurowy w Otwocku /2004/
    Inwestor: prywatny
    kubatura - 2100,3 m3

    projekt wielobranżowy 
    >> zdjęcia ●  Rozbudowa budynku biurowo-magazynowego firmy "Topex" /2003/2004/
    Inwestor: P. Topolewicz, A. Gackowski "Topex" Sp. j., Warszawa, ul. Pograniczna 2/4

    Projekt wielobranżowy (z inż. Pawłem Łukaszewiczem)
    powierzchnia całkowita - 3050 m2, kubatura - 20004 m

    >> zdjęcia●  Modernizacja budynku PZU S.A. w Otwocku ul. Radosna 1 /2003/
    Inwestor: Oddział Okręgowy Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, Moniuszki 8
    Projekt wielobranżowy

    powierzchnia całkowita - 725,0 m2, kubatura - 1834,0 m3
 ●  Przedszkole gminne w Otwocku ul. Jodłowa /2003/
    Inwestor: Zarząd Miasta Otwocka, Otwock, Armii Krajowej 5

    Projekt wielobranżowy wraz z nadzorem
    powierzchnia całkowita - 1707,8 m2, kubatura - 7694,0 m
    >> zdjęcia


●  Miasteczko westernowe w Kosinie, gmina Drezdenko /2003/
    Inwestor: "Warsdom" Sp. z o.o., Warszawa, Chmielna 12/2
    Projekt wielobranżowy

    powierzchnia całkowita - 1301,2 m2, kubatura - 3903,6 m3


●  Budynek przechowalni owoców i warzyw w Błoniu /2002/2003/
    Inwestor: "Handel Hurtowy" Sp. z o.o., Błonie Wieś, ul. Sochaczewska 101
    Projekt budowlany

    powierzchnia całkowita - 2245,5 m2, kubatura - 15672 m3


●  Wielorodzinne budynki mieszkalne w Otwocku ul. Sportowa 14, Karczewska 59, Przewoska 22 /2003/
    Inwestor: Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Otwock, ul. Andriollego 54

    Projekt dociepleń i kolorystyki


●  Wielorodzinny budynek mieszkalny w Otwocku
    przy ul. Kruczkowskiego /2002/
    Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Byt", Otwock, ul. Piłsudskiego 25 m. 3
    Projekt wielobranżowy wraz z nadzorem

    powierzchnia całkowita - 1301,2 m2, kubatura - 3903,6 m3


●  Pawilon handlowo-usługowy w Otwocku
    przy ul. Sportowej 3 /2002/
    Inwestor: Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Otwock, ul. Andriollego 54

    Projekt remontu tarasu i schodów wejściowych, termomodernizacji i kolorystyki


●  Wielorodzinne budynki mieszkalne w Otwocku ul. Sportowa 18, Sportowa 8 /2001/
    Inwestor: Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Otwock, ul. Andriollego 54

    Projekt dociepleń i kolorystyki


●  Pensjonat agroturystyczny w Starych Bielicach, gmina Drezdenko /2001/
    Inwestor: "Druktur" Sp. z o.o., Warszawa, ul. Chmielna 9A
    Projekt wielobranżowy

    powierzchnia całkowita - 1769,4 m2, kubatura - 6369,8 m3
 ●  Wielorodzinny budynek mieszkalny w Otwocku
    przy ul. Warszawskiej /2002/
    Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Byt", Otwock, ul. Piłsudskiego 25 m. 3

    Projekt wielobranżowy wraz z nadzorem
    powierzchnia całkowita - 1942 m2, kubatura - 5826 m3
    >> zdjęcia
 ●  Wielorodzinny budynek mieszkalny w Otwocku
    przy ul. Warszawskiej /2001/
    Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Byt", Otwock, ul. Piłsudskiego 25 m. 3

    Projekt wielobranżowy wraz  z nadzorem
    powierzchnia całkowita - 1540 m2, kubatura - 4620 m

    >> zdjęcia●  Wielorodzinne budynki mieszkalne w Otwocku ul. Sportowa 10, Sportowa 1, Szkolna 41 /2001/
    Inwestor: Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Otwock, ul. Andriollego 54

    Projekty dociepleń i kolorystyki ●  Wielorodzinny budynek mieszkalny w Otwocku
    przy ul. Warszawskiej /2000/2001/
    Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Byt", Otwock, ul. Piłsudskiego 25 m. 3

    Projekt wielobranżowy wraz z nadzorem,
    powierzchnia całkowita - 3217,5 m2, kubatura - 9323 m

    >> zdjęcia●  Sala gimnastyczna we wsi Duczki
    przy ul. Lipowej, róg Długiej /2000/
    Inwestor: Zarząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4
    Projekt wielobranżowy
    (z architektem Małgorzatą Niedzielską),

    powierzchnia całkowita - 1087,7 m2, kubatura - 12693 m3


●  Sala sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie
    przy ul. Korsaka 4 /2000/
    Inwestor: Zarząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4
    Projekt wielobranżowy przebudowy, rozbudowy i modernizacji sali sportowej i zaplecza
    (z architektem Małgorzatą Niedzielską),

    powierzchnia uzytkowa - 756 m2, kubatura - 1093 m3


●  Budynek biurowy firmy "Promexim" w Warszawie
    przy ul. Mińskiej /2000/
    Inwestor: "Promexim" sp. z o.o., Warszawa, ul. Mińska 63
    Projekt wielobranżowy przebudowy, rozbudowy i modernizacji
    (z architektem Małgorzatą Niedzielską),

    powierzchnia całkowita - 5150 m2, kubatura - 16996 m3


 ●  Budynek biurowo-usługowo-mieszkalny w Mińsku Mazowieckim
     przy ul. Kościuszki 25 /2000/
     Inwestor: Mazowieckie Przedsiębiorstwo BM-System Sp. z o. o.,
                    Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25

     Projekt budowlany (z architektem Małgorzatą Niedzielską),
     powierzchnia całkowita - 8483 m2, kubatura - 25449 m

     >> zdjęcia●  Biblioteka i czytelnia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie przy ul. Częstochowskiej /1999/2000/
    Inwestor: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa. ul. Białobrzeska 32
    Projekt budowlany i wnętrz przebudowy lokalu,

    kubatura - 1331,9 m3
 ●  Budynek biurowy firmy "Promexim" w Warszawie przy ul. Mińskiej /1999/
     Inwestor: "Promexim" sp. z o.o., Warszawa, ul. Mińska 63

     Projekt wielobranżowy przebudowy i modernizacji 
     (z architektem Małgorzatą Niedzielską), 
     powierzchnia całkowita - 1914 m2, kubatura - 7360 m3

      >> zdjęcia


●  Budynek biurowy firmy "Promexim" w Warszawie przy ul. Mińskiej /1998/
    Inwestor: "Promexim" sp. z o.o., Warszawa, ul. Mińska 63
    Projekt wielobranżowy przebudowy i modernizacji ( z architektem Małgorzatą Niedzielską), 

    powierzchnia całkowita - 5042 m2, kubatura - 15630 m3


●  Wielorodzinny budynek mieszkalny w Otwocku przy ul. Geislera /1997/1998/
    Inwestor: "Gwarant" Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane,
                   Eugeniusz Zieliński, Otwock, ul. Przewoska 39
    Projekt wielobranżowy, 

    powierzchnia całkowita około 1300,8 m2, kubatura - 4137,5 m3  


●  Wielorodzinny budynek mieszkalny w Otwocku przy ul. Piłsudskiego /1997/1998/
    Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Służby Zdrowia "Meran", Otwock, ulica Piłsudskiego 25
    Projekt wielobranżowy wraz z nadzorem, 

    powierzchnia całkowita około 3936,6 m2, kubatura - 11600 m3


●  Bank Spółdzielczy w Radzyminie, filia w Markach /1997/
    Inwestor: Bank Spółdzielczy w Radzyminie, ul. S. Wyszyńskiego 2

    Projekt rozbudowy filii Banku w Markach i strefy wejściowej wraz z nadzorem


●  Biura Zarządu firmy "Druktur" w Warszawie przy ul. Chmielnej /1995/
    Inwestor: "Druktur" Sp. z o.o., Warszawa, ul. Chmielna 18/8

    Projekt wnętrz


●  Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie przy ul. Tarczyńskiej /1996/
    Inwestor: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa, ul. Białobrzeska 32
    Projekt wielobranżowy rozbudowy budynku wraz z nadzorem, 

    powierzchnia całkowita około 1560 m2


●  Zespół Prywatnych Szkół Zawodowych nr 1 w Warszawie przy ul. Górskiego /1995/
    Inwestor: "Druktur" Sp. z o.o., Warszawa, ul. Chmielna 18/8
    Projekt wielobranżowy adaptacji remontu kapitalnego i wnętrz trzech kamienic - 5 kondygnacji wraz z nadzorem autorskim, 

    powierzchnia całkowita około 1440 m2


●  Cukiernia "Hela" w Józefowie przy stacji PKP /1994/

    Projekt wnętrz i elewacji


●  Kompleks biurowo-magazynowy "Cefarm" w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza w zespole "Hadeco" /1993/
    Inwestor: "Cefarm", Warszawa, ul. Skierniewicka

    Projekt przebudowy magazynu wielopoziomowego i budowy biurowca pięciokondygnacyjnego


●  Salon samochodowy "Renault-Euromex" w Warszawie przy ul. Puławskiej /1992/
    Inwestor: "Euromex-Kiljańczyk"

    Projekt rozbudowy budynku, wnętrz i elewacji


 ●  Cafe bar "Expresso"  w Warszawie przy ul. Brackiej /1991/
    
     Projekt wnętrz i elewacji z nadzorem 
     >> zdjęcia
●  Zakład i sklep RTV "Astra" w Otwocku przy Placu Niepodległości /1991/
    Inwestor: PHU "Astra", Otwock, Plac Niepodległości

    Projekt wnętrz i elewacji z nadzorem


●  Wielorodzinny budynek mieszkalny w Otwocku ul. Karczewska 55 /2003/
    Inwestor: Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Otwock, ul. Andriollego 54

    Projekt dociepleń i kolorystyki ●  Oświetlenie Alei Najświętszej Marii Panny w Częstochowie /1988/

    Projekt latarni ulicznych i ich rozmieszczenia przed Światowym Dniem Młodzieży 
    >> zdjęcia